Welkom
Telefoon 06 -23 14 58 86
Volg ons
Top

HR advies

  /    /  HR advies

HR advies
Je voert een personeelsbeleid, maar levert het ook op wat je wilt? Draagt het bij aan de organisatiedoelen?

 • Wat doe je of koop je in op het gebied van opleiden?
 • Welke unieke kennis, kunde en karaktereigenschappen zijn er nodig in jouw organisatie?
 • Sluit de huidige beoordelingssystematiek aan bij de manier van werken?
 • Hoe blijven jouw medewerkers inzetbaar?
 • Stellen jouw managers, teamleiders en medewerkers wel de juiste vragen bij een ontwikkelgesprek?

Maak de juiste keuzes en verzeker je ervan dat de energie die je in activiteiten stopt ook echt leidt tot ander gedrag en betere prestaties. Met BB Energiek kan je een programma of project, waarvoor je de expertise niet zelf in huis hebt, toch uitvoeren.

BB Energiek biedt de basis voor structurele verbeteringen, via:

 • Een strategische personeelsplanning;
 • Talentmanagement;
 • Een plan voor duurzame inzetbaarheid;
 • De juiste werving- en selectiemethoden;
 • Een onboardingsprogramma;
 • Een strategisch opleidingsplan;
 • Een leerprogramma;
 • Advies en ondersteuning van leidinggevenden bij de uitvoering van het ontwikkelde HR-beleid en HR-instrumenten op het gebied van in-, door- en uitstroom.

En brengt die in de praktijk
Ik lever bovenstaande producten en diensten. Begeleid desgewenst ook de uitvoering ervan in de praktijk. Als opleidingskundige besteed ik veel aandacht aan het delen van kennis en ervaring. Heb aandacht voor de gedragscomponent. Ik zorg ervoor dat ik medewerkers uit de organisatie bij een opdracht betrek. Op die manier ben je ervan verzekerd dat anderen, na mijn vertrek verder kunnen op de ingeslagen weg. De nieuwe manier van werken of het nieuwe gedrag is als het ware geadopteerd.