Welkom
Telefoon 06 -23 14 58 86
Volg ons
Top

Organisatieverandering

  /    /  Organisatieverandering

Organisatieverandering

Staat je organisatie voor een verandering? Bijvoorbeeld een reorganisatie, herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering of outsourcing. Dan wil je niet dat de onzekerheid die met zoń verandering gepaard gaat, ten koste gaat van de energie van medewerkers. Bij het opstellen van een sociaal plan heb je als voornaamste doel om deze onzekerheid te beperken en van zo kort mogelijke duur te laten zijn. Het opstellen van een sociaal plan is niet bij iedere verandering nodig.

Toch kan het zo zijn dat 1 of meerdere van jouw medewerkers zich niet meer kan verbinden aan de nieuwe structuur, aan nieuwe werkzaamheden of aan de nieuwe cultuur. BB Energiek helpt jou om invulling te geven aan Goed Werkgeverschap.

We bieden begeleiding aan één of meerdere medewerkers, teams of afdelingen:

  • Het veranderproces, van rouwverwerking tot actie

Medewerkers leren met de verandering om te gaan. Ze kunnen de verandering een plaats geven en krijgen voldoende tools in handen om een volgende stap te zetten.

  • Arbeidsmarktbegeleiding

Talenten, het zelfinzicht en meest geschikte rollen functies worden in kaart gebracht. Het zoekprofiel is opgesteld. Kennis, inzicht en vaardigheden in netwerken en solliciteren zijn ontwikkeld.

  • Outplacement

Verandering van werkkring, oftewel outplacement, is een individueel programma dat wordt afgestemd op de situatie van de medewerker.

Lees hieronder meer over dit programma.

Outplacement

Intake

Voorafgaand aan de begeleiding vindt kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Daarbij stemmen we verwachtingen af om te komen tot een gezamenlijke doelstelling.

Start

We starten met verwerking: het afscheid nemen van ‘de oude’ functie.

Vervolg

  • Het onderzoeken van de kwaliteiten, interesses, vaardigheden, persoonlijkheid en drijfveren (de zelfanalyse). Belangrijk in deze fase is het herstel van zelfvertrouwen;
  • Het onderzoeken van functies en organisaties die aansluiten bij de kwaliteiten, vaardigheden en interesses van de kandidaat;
  • Het leren opbouwen van een netwerk;
  • Het opstellen van een curriculum vitae, het maken van een sollicitatiebrief en het oefenen van het sollicitatiegesprek, waarbij aandacht wordt besteed aan de lichaamshouding, de expressie en de communicatie.

Gemiddeld duurt een gesprek 1,5 uur. De duur van de begeleiding ligt tussen de 3 en 6 maanden. Dit is afhankelijk van de werkervaring en perspectieven van de kandidaat.

Ieder kwartaal ontvang je als opdrachtgever een voortgangsrapportage van de behaalde resultaten. We sluiten af met een evaluatie en een eindgesprek.