Welkom
Telefoon 06 -23 14 58 86
Volg ons
Top

Privacyverklaring

  /  Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op allen diensten van BB Energiek.

Met deze privacyverklaring wil ik u helder en duidelijk informeren over hoe BB Energiek met uw persoonsgegevens omgaat, hoe deze woerden verwerkt en voor welke doelen. Hierin volg ik de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Persoonsgegevens kunnen verwerkt woerden doordat u gebruik maakt van de dienste van BB Energiek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan BB Energiek verstrekt.

BB Energiek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen indien u daar om vraagt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden  ten behoeve van uitvoer van een opdracht.

Persoonsgegevens door interactie

  1. Voor het versturen van samenwerkingsvoorstellen en facturen zijn NAW-gegevens noodzakelijk. Voor het versturen van een nieuwsbrief zijn naam en e-mailadres nodig.
  2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan BB Energiek verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor BB Energiek.
  4. Wanneer een vraag gesteld wordt die door BB Energiek zelf niet beantwoord kan woerden, wordt vooraf toestemming gevraagd om uw e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan een derde.
  5. Persoonsgegevens woerden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers.

Persoonsgegevens door technische processen

  1. ……. – Deze website draait op …….. Standaard verzamelt …. Geen persoonlijke data over bezoekers, alleen data die getoond wordt in het scherm met het gebruiksprofiel van geregistreerde gebruikers.
  2. Reacties – Als bezoekers reacties achterlaten op de site verwerken we de data getoond in het reactieformulier.
  3. ……- Diverse WordPressplugings verzamelen de minimale gegevens die nodig zijn voor het correct laten werken van de website. Deze gegevens worden niet door BB Energiek bewaard maar door de betreffende plugin. Om beveiligingsredenen is een lijst van plugings niet openlijk beschikbaar. Indien u twijfelt over de integriteit van een gebruikte plugin of u afvraagt welke plugings uw persoonlijke data verzamelen, neem dan contact op met barbara@BBEneriek.nl

 

Beveiliging

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming.

Inzage

GDPR geeft de cliënt/opdrachtgever/coachee het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact op met barbara@BBEnergiek.nl als u hierover vragen heeft.