Welkom
Telefoon 06 -23 14 58 86
Volg ons
Top

Heb jij l(i)ef? Strategisch personeelsplanning = L(i)ef hebben

Medewerkers effectief en op basis van hun talent in zetten om de organisatiedoelen te realiseren.

De wereld verandert snel. Hoe zorg je dat je organisatie, afdelingen, teams en medewerkers zijn afgestemd op deze veranderingen en toegroeien naar de organisatie van de toekomst?

Strategische personeelsplanning geeft de sturingsmogelijkheden. Het laat leidinggevenden, teams én medewerkers verder vooruit kijken. Over afdelingen heen en steeds opnieuw bepalen wat de wenselijke personele strategie is om de ambitie en doelen van de organisatie te realiseren.

De toekomst is morgen weer veranderd en kent veel variabelen. Het is een cyclisch gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers waarin gezamenlijk een analyse wordt gemaakt om tot beleidskeuzes te komen. Uiteraard helpen kwantitatieve onderbouwingen welke uit data te generen zijn.

Het vraagt van jouw als leidinggevende om jouw medewerkers echt te kennen of wel “lief” te hebben. Als leidinggevende is het jouw rol om te weten wat de drijfveren en talenten van jouw mensen zijn. Waar lopen ze warm voor en welke potentie hebben ze om mee te bouwen aan jouw organisatie van de toekomst. Oprechte aandacht oftewel waarderend leidinggeven toe te passen. Bouw talent uit, behoud jouw toptalenten en geef onbenut talent de ruimte om te ontwikkelen.

Het gaat erom dat jij als medewerker inzetbaar blijft in de toekomst. Waar komen jouw talenten het beste tot recht? Wat ben jij bereid om te investeren? Wat heb jij te ontwikkelen of vast te houden? Welke stap heb jij te zetten?

Als leidinggevende moet je ook in staat zijn los te laten. De mensen die mij goed kennen, horen mij vaak zeggen: “houden van is loslaten” of  “loslaten is houden van”. Wat ik hiermee bedoel? Als leidinggevende heb je het lef nodig om misschien wel jouw beste mensen te laten gaan. Wees trots dat je ze ruimte hebt gegeven om dat ze zich hebben kunnen ontwikkelen. Je hebt ze de aandacht (liefde) geven die zij nodig hebben om een volgende stap in hun carrière te zetten. Een fijne bijkomstigheid is, dat je zo op tijd, kan anticiperen.

Je hebt ook het lef nodig om keuzes te maken. Je maakt inzichtelijk dat niet elk talent nodig is in de toekomst, binnen jouw team/afdeling/organisatie. De redenen hiervoor kunnen zeer divers zijn.  Bijvoorbeeld omdat het werk/taken verdwijnen door digitalisering, outsourcing, de functie andere vaardigheden vraagt etc. Jouw medewerker krijgt de kans om elders zijn/haar talent in te zetten. Je bespreekt samen de mogelijkheden zowel intern als extern. Oprechte aandacht voor ieders talent. Veranderingen volgen elkaar in een razend tempo op. Dit vraagt om aanpassingsvermogen. Soms vraagt de omgeving om totaal andere kwaliteiten dat er écht een andere match nodig is.

Het is noodzakelijk voor om te beschikken over een goede zelfreflectie. Dit betekent dat je inzicht hebt in: drijfveren, kennis, vaardigheden, aanpassingsvermogen en persoonlijke effectiviteit om succesvol te zijn.

Als organisatie heb je te investeren in Goed Werkgeverschap want jij hebt talent van buiten te “verleiden” om jouw uitdagingen tijdelijk, structureel of in de toekomst op te lossen en jouw doelen te behalen. Wat maakt dat nieuwe medewerkers graag bij jouw werken? Wie zijn jouw beste referenten? Juist dat ben jij! Jij geeft ruimte, richting en investeert in talent.

Strategische personeelsplanning lost problemen niet vanzelf op. Het laat wel zien waar de knelpunten zitten zodat jij als leidinggevende en jij als medewerker tijdig kunnen anticiperen. Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van je organisatie, afdeling en team. Nu en in de toekomst.

Het is voor jou als medewerker een middel om jouw talent optimaal te kunnen inzetten binnen een omgeving waar jij het beste past. Om dit voor elkaar te krijgen gun ik: jou, het team, de organisatie oneindig veel l(i)ef toe!

Meer weten over strategische personeelsplanning of hoe het toe te passen in jouw team/organisatie?

Ik denk/doe graag met je mee.

BBenergiek

Barbara de Bruin

06-23145886